EnglishSlovenskyDeutsch
Olympiad 2013

XXXIII. Olympiáda poštových holubov 2013 na Slovensku

Vážení návštevníci,

v apríli 1923 v Liptovskom Svätom Mikuláši bol založený prvý spolok chovateľov poštových holubov na Slovensku, ktorého vznik i založenie je hodnoverne zdokumentované. Týmto aktom sa začína história chovu a pretekania s poštovými holubmi v našej krásnej stredoeurópskej krajine. V súčasnosti sa organizovanému chovu poštových holubov venuje viac ako štyri tisíc nadšencov tohto športu, ktorí sú organizovaní v Slovenskom zväze chovateľov poštových holubov.

Deväťdesiate výročie organizovaného chovu poštových holubov na Slovensku, sme sa rozhodli pripomenúť si zorganizovaním najväčšieho holubárskeho podujatia – Olympiády poštových holubov. S veľkým potešením sme prijali rozhodnutie kongresu FCI v Oostende, že organizáciou XXXIII. Olympiády bol poverený Slovenský zväz chovateľov poštových holubov. Možnosť zorganizovať olympiádu je vzpruhou a impulzom pre súčasnú generáciu chovateľov poštových holubov i ocenením prace predchádzajúcich generácií chovateľov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj holubárskeho športu na Slovensku.

Slovensko je krajina s bohatou históriou, oplývajúca množstvom prírodných krás a žijú v nej pracovití a pohostinní ľudia. Napriek tomu, že nepatríme k najbohatším štátom, vieme u nás zorganizovať podujatia na vysokej spoločenskej úrovni. Veríme, že to, čo sa podarilo na Slovensku iným v iných oblastiach, podarí sa aj nám, chovateľom poštových holubov, zorganizovať XXXIII. Olympiádu FCI na dobrej spoločenskej a odbornej úrovni.

Dovoľujeme si Vás touto cestou pozvať na XXXIII. Olympiádu poštových holubov, ktorá sa bude konať 24. – 27. januára 2013 v Nitre na Slovensku. Rovnako úctivo vás oslovujeme s pozvaním zúčastniť sa na podujatiach Majstrovstiev sveta poštových holubov 2012, ktoré budú tento rok v Nitre. Finálový pretek tohto podujatia je plánovaný na 15. septembra 2012.

Vaša účasť bude pre nás potešením a v daných možnostiach sa Vám budeme snažiť vytvoriť tie najlepšie podmienky.

Juraj Kurek

predseda organizačného výboru XXXIII. olympiády FCI v Nitre